สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

sed command ค้นหาข้อมูลในไฟล์ โดยระบุบรรทัดที่ต้องการ


วิธีการดูข้อมูลในไฟล์โดยระบุหมายเลขบรรทัด ใช้ดูข้อมูลได้สำหรับไฟล์เล็กและไฟล์ใหญ่ๆ
โดยใช้ sed command ในการค้นหาบรรทัดที่เราต้องการ ใช้คำสั่ง ดังนี้

ตัวอย่างข้างล่าง ใช้ดูข้อมูลบรรทัดที่ 20 ของไฟล์ชื่อว่า filename

sed -n 20p filename

ตัวอย่างข้างล่าง ใช้ดูข้อมูลบรรทัดที่ 20 ของไฟล์ชื่อว่า filename และ write output ไปที่ไฟล์ชื่อว่า newfile
 
sed -n 20p filename > newfile

ตัวอย่างข้างล่าง ใช้ดูข้อมูลบรรทัดที่ 30 ถึง 35 โดยดูเป็นช่วงจากไฟล์ชื่อ filename และ write output ไปที่ไฟล์ชื่อว่า newfile
 
sed -n 30,35p filename > newfile
 
 

  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ