สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

sed command ลบบรรทัดที่ไม่ต้องการในไฟล์

sed command ลบบรรทัดที่ไม่ต้องการในไฟล์ในการลบบรรทัดที่ไม่ต้องการในไฟล์ สามารถใช้คำสั่งโดยระบุบรรทัดได้เลย

ลบบรรทัดที่ 100 ในไฟล์ทิ้ง
sed -i '100d' fileName.txt

ลบบรรทัดว่างทิ้ง
sed '/^$/d' filename.txt

ลบบรรทัดที่ต้องการและลบเป็นช่วงบรรทัด จากตัวอย่างข้างล่างลบบรรทัดที่ 5 ถึง 10 และบรรทัดที่ 12 ทิ้ง
sed -i '5,10d;12d' file

ลบบรรทัดที่มีคำว่า cat ทิ้ง
sed '/cat/d' filename.txt

ลบบรรทัดสุดท้ายของไฟล์ทิ้ง
sed '$d' filename.txt

ลบบรรทัดที่ 3 ในไฟล์แต่ให้สำรองไฟล์ไว้ก่อน โดยไฟล์สำรองมีนามสกุล .bak
sed -i".bak" '3d' filename.txt
  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ