สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

SCP จำกัด Bandwidth ในการ Copy File

วิธีจำกัด bandwidth ในการ copy file ข้ามเครื่อง ให้ใช้คำสั่ง scp ตามด้วย -l ตามด้วยจำนวน bandwidth ในหน่วย KB ที่ต้องการจำกัด

scp -l bandwidthlimit remoteip:remotepath localpath

  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ