สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

Linux sort folder by size, เรียงลำดับตามขนาดของ Folder

Linux sort folder by sizeวิธีการดูขนาด Folder โดยเรียงตามขนาดของ Folder จากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กสุด สามารถรัน Command ข้างล่างได้เลยครับ

เรียงลำดับจากขนาด folder ใหญ่สุดไปเล็กสุด
du -hs * | sort -hr

เรียงลำดับจากขนาด folder เล็กสุดไปใหญ่สุด
du -hs * | sort -h
  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ