สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

Linux ลบบรรทัดในไฟล์ (Remove line in file by pattern)

Syntax:

sed '{[/]<n>|<string>|<regex>[/]}d' <fileName>       
sed '{[/]<adr1>[,<adr2>][/]d' <fileName>
 
/.../=delimiters
n = line number
string = string found in in line
regex = regular expression corresponding to the searched pattern
addr = address of a line (number or pattern )
d = delete

ตัวอย่างคำสั่ง sed นี้
ลบไฟล์ที่มีคำว่า dog ทิ้ง
sed '/dog/d' input.txt

หากต้องการได้ output ออกมาให้รัน
sed '/dog/d' input.txt > output.txt
 
  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ