สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

คำสั่ง ls ใน linux

คำสั่ง ls ใน linux


ls เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงไฟล์และโฟลเดอร์บน linux และมี option เพื่อให้แสดงไฟล์ในรูปแบบต่างๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น
# ls -l
จะแสดงรายชื่อ file และ folder แต่จะไม่แสดงไฟล์พวก hidden file และ hidden folder

ls -alt
จะแสดงรายชื่อ file และ folder ทั้งหมด โดยเรียงตามเวลาล่าสุด

ls -alh | more
จะแสดงรายชื่อ file และ folder ทั้งหมด โดยแสดงขนาดไฟล์เป็นหน่วยที่คนเข้าใจเช่น MB, GB และจะแสดงทีละหน้าด้วยคำสั่ง more เมื่อมีจำนวน file หรือ folder เกินกว่า 1 หน้า

บน linux นั้น ไฟล์ที่ถูกซ่อน (Hidden file) จะมีชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วย . นำหน้า
  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ