สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

การใช้งาน grep command บน linux

การใช้งาน grep command บน linuxgrep เป็น command บน linux ที่ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลในไฟล์ หรือค้นหาตามเงื่อนไขต่างๆ โดยรองรับการค้นหาโดยใช้ regular expression ด้วย

การใช้ grep command มีดังนี้

ค้นหาข้อมูลในไฟล์
grep "word" filename
grep "word" filename1 filename2 filename3

เปิดไฟล์แล้วค่อย grep อีกทีนึง
cat otherfile | grep "word"

ค้นหาข้อมูลแบบ case insensitive (ตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนกัน) จะใช้ option -i เข้าไป
grep -i "word" filename

ค้นหาข้อมูลโดยนับจำนวนที่หาเจอ
grep -c "word" filename

ค้นหาข้อมูลโดยแสดงเลขบรรทัดที่หาเจอด้วย
grep -n "word" filename

กรณีข้อมูลที่ค้นหามีค่อนข้างเยอะ ให้แสดงทีละหน้าโดยคำสั่ง | more เช่น
grep -i "word filename | more

  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ