สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

รวมคำสั่งต่างๆ ใน linux | Linux Command

รวมคำสั่งต่างๆ ใน linux | Linux Commandcat
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการอ่านไฟล์ โดยหากต้องการอ่านทีละหน้าก็ใส่ | more ต่อท้ายเข้าไปด้วย เช่น
# cat /etc/passwd | more

head
เป็นคำสั่งที่ใช้อ่านข้อมูลส่วนบนสุดของไฟล์ และสามารถกำหนดจำนวนบรรทัดที่ต้องการให้อ่านได้ เช่น
# head -n 20 /etc/data.txt
เป็นการอ่านไฟล์ data.txt โดยอ่านเพียง 20 บรรทัดแรกเท่านั้น

  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ