สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

วิธีเช็ค process id นั้นๆ ว่าใช้ memory ไปเท่าไหร่ ใช้คำสั่ง pmap ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

วิธีเช็ค process id นั้นๆ ว่าใช้ memory ไปเท่าไหร่ ใช้คำสั่ง pmap ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

pmap -d PID

ตัวอย่าง
pmap -d 63481

ค่าที่แสดงผลออกมามีความหมายดังนี้
mapped: 933712K total amount of memory mapped to files
writeable/private: 4304K the amount of private address space
shared: 768000K the amount of address space this process is sharing with others

อีกตัวอย่างหนึ่งจะเอาเฉพาะค่า memory อย่างเดียว ไม่เอาข้อมูลอื่นๆ
pmap -d 63481 | grep mapped | awk '{print $2}'

  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ