สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

วิธีแก้ไข Crontab Services บน linux ไม่ทำงาน

วิธีแก้ไข Crontab Services ไม่ทำงานบน linux

เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับ crontab บน linux ไม่ยอมรันให้ ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจาก crontab services ไม่มีการทำงาน หรือไม่ได้ถูก install เนื่องจากสาเหตุอะไรก็ตาม
สามารถแก้ไขได้โดยการติดตั้ง crontab services ใหม่ และทำการ start พร้อมเปิด firewall ให้สามารถใช้งานได้ ตามคำสั่งข้างล่างนี้

yum install vixie-cron

servcie crond start

chkconfig crond on
  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ