สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

วิธีแก้ chmod permission เฉพาะ file หรือ folder แบบ recursive

ถ้าต้องการแก้ไข permission ของ directory แบบ recursive ให้สามารถ read & execute ให้ใช้คำสั่งดังนี้

find /path/to/base/dir -type d -exec chmod 755 {} +

ถ้าต้องการแก้ไข permission ของ directory แบบ recursive ให้สามารถ read ให้ใช้คำสั่งดังนี้

find /path/to/base/dir -type f -exec chmod 644 {} +


หรือ ถ้าต้องการแก้ไข permission ของ file ตามชื่อที่ต้องการ ให้ใช้คำสั่งดังนี้

find . -type f -name '*.htm*' -exec chmod 644 {} \;
 
  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ