สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

chmod กำหนดสิทธิการใช้งานไฟล์และโฟลเดอร์บน linux

chmod เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสิทธิการใช้งานไฟล์หรือโฟลเดอร์บน linux
 
เราสามารถคำสั่ง chmod ในการกำหนดสิทธิของกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ บน linux ได้ ปกติแล้วบน linux จะมีกลุ่มผู้ใช้อยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ
1.เจ้าของ (Owner หรือ User) นั่นคือผุ้สร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์
2.กลุ่ม (Group) ใน Unix หรือ Linux ผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถมีสิทธิในการใช้งานไฟล์ของเพื่อนร่วมกลุ่มเดียวกันได้ หรือมีสิทธิแตกต่างจากผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นๆ
3.ผู้อื่น (Other) ผู้ใช้ที่วไปที่ ไม่อยู่ใน Ower หรือ Other หรือหมายความว่าใครก็มีสิทธิใช้
 
สิทธิต่างๆ มี 3 ประเภทด้วยกัน
1. Read คือ สิทธิในการอ่านข้อมูลในไฟล์
2. Write คือ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลในไฟล์ (ไม่ใช่สิทธิลบไฟล์)
3. Execute คือ สิทธิในการเรียกใช้งานไฟล์
 
เราสามารถเรียกดูสิทธิของไฟล์ด้วยคำสั่ง ls -l ตามตัวอย่างข้างล่างนี้
 
-rwxr-xr-x 1 root root 5276 sep 27 2013 sample.txt
 
แยกชุดของสิทธิได้เป็นดังนี้
rwx r-x r-x
 
ตัวที่ 1-3 เป็นกลุ่มของ เจ้าของ (Owner หรือ User)
ตัวที่ 4-6 เป็นกลุ่มของ กลุ่ม(Group)
ตัวที่ 7-9 เป็นกลุ่มของ ผู้อื่น (Other)
 
การเปลี่ยนสิทธิของไฟล์สามารถทำได้ 2 วิธีมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
 
วิธีที่ 1 chmod [u]/g]/o]<+/-><r/w/x> file-name
chmod g+w sample.txt
chmod o-r sample.txt
chmod +x sample.txt
ตัวอย่างแรก จะทำการเพิ่มสิทธิในการแก้ไขข้อมูลในไฟล์ sample.txt ให้กับผู้ใช้ในกลุ่ม (Group)
ตัวอย่างสอง จะทำการลบสิทธิในอ่านไฟล์ของผู้ใช้อื่นๆ (Other) sample.txt 
ตัวอย่างสาม จะทำการเพิ่มสิทธิในการใช้ไฟล์ sample.txt ให้กับผู้ใช้ทั้ง 3 กลุ่ม
 
วิธีที่ 2 การเปลี่ยน permission คือการใช้ตัวเลข
w=2
r=4
x=1
 
ซึ่งตัวเลขแบ่งเป็น 3 ตัวด้วยกัน
ตัวที่ 1 User or Ower
ตัวที่ 2 Group
ตัวที่ 3 Other
 
ตัวอย่าง
chmod 755 sample.txt
ตัวหนึ่งที่ 1 เลข 7 อ่านได้ว่า ให้ user หรือ ower ทำการเขียน,อ่าน และใช้ไฟล์
ส่วนตัวที่ 2 และ 3 ให้ Group และ Other อ่านและใช้ไฟล์ได้ แต่ไม่สามารถอ่านไฟล์ได้
 
ดังนั้นจะให้ใครมีสิทธิในไฟล์ในแบบใดก็ต้องบวกเลขตามตำแหน่ง และถ้าไม่ต้องการให้ access ไฟล์ก็กำหนดเป็น 0
  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ