สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

คำสงวนในภาษา java | Java reserved words

ในภาษา java จะมีคำสงวนที่ไม่สามารถนำไปประกาศเป็น constant หรือ ตัวแปร (variable) หรือ ชื่ออื่นๆ ในการเขียนโปรแกรมได้
มาดูกันว่ามีชื่ออะไรบ้างครับ

abstract
assert
boolean
break
byte
case
catch
char
class
const
continue
default
do
double
else
enum
extends
final
finally
float
for
goto
if
implements
import
instanceof
int
interface
long
native
new
package
private
protected
public
return
short
static
strictfp
super
switch
synchronized
this
throw
throws
transient
try
void
volatile
while
  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ