สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

Java คืออะไร, ภาษา Java, เขียนโปรแกรมภาษา Java

Java คืออะไร

,

ภาษา JavaJava เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมตางๆ รวมไปถึงเว็บไซต์
ภาษา Java ถูกพัฒนาโดย เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอื่นๆ ที่บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (Sun Micro System) ภาษา Java นี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะมาแทนภาษา C++ แต่เดิมภาษา Java นี้เรียกว่า ภาษาโอ๊ก (Oak) ซึ่งตั้งชื่อตามต้นโอ๊กใกล้ที่ทำงานของ เจมส์ กอสลิง แต่ภายหลังได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อ "จาวา" (Java) ซึ่งเป็นชื่อกาแฟแทน

ข้อดีของ ภาษา Java
- สามารถรันได้ทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น Linux, Windows, Mac ทำให้เราเขียนโปรแกรมเพียงครั้งเดียว แต่รันได้หลายที่
- รองรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
- มี IDE ฟรีหรือเครื่องมือฟรีช่วยในการเขียนโปรแกรม โดยไม่ต้องใช้ software เฉพาะ
- มีความซับซ้อนน้อยกว่าภาษา C

ข้อเสียของ ภาษา Java
- ทำงานช้ากว่า native code หรือ code ที่ compile เป็นภาษาเครื่อง
- IDE ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะไม่ค่อยเก่งมาก เนื่องจากเป็นของฟรีและจะด้อยกว่าโปรแกรมที่เสียเงิน
  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ