สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

Java Array | การใช้งาน Java Array

Java Array

,

การใช้งาน Java ArrayArray เป็นตัวแปรชนิดหนึ่งซึ่งมีไว้สำหรับเก็บข้อมูลหลายๆ ค่าในตัวแปรตัวเดียว โดยตัวแปร Array สามารถประกาศตัวแปรได้หลายชนิดของตัวแปร มาดูตัวอย่างการประกาศ Array ในภาษา Java กันครับ

int[] score = new int[4];
score[0] = 10;
score[1] = 20;
score[2] = 30;
score[3] = 40;

จากตัวอย่างนี้เป็นการประกาศ Array แบบ integer โดยจองพื้นที่ array ไว้เก็บค่าทั้งหมด 4 ตัว
จะเห็นว่าเราประกาศตัวแปร int[4] หมายถึงจะเก็บค่าได้ตั้งแต่ตัวแปร array ที่ 0, 1, 2, 3 รวมเป็น 4 ตัวพอดี โดยตัวแปร array จะเริ่มตำแหน่งที่เก็บข้อมูลแรกคือ ตำแหน่งที่ 0

เราสามารถประกาศตัวแปร array ในตัวแปรชนิดอื่นๆ ได้เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น
String[] customer = new String[4];
customer[0] = "Name1";
customer[1] = "Name2";
customer[2] = "Name3";
customer[3] = "Name4";

  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ