สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

การรัน tomcat apache ด้วย account ที่ไม่ใช่ root และ port ต่ำกว่า < 1024

ปกติแล้ว linux จะไม่อนุญาตให้รัน tomcat หรือ apache ด้วย user ที่ไม่ใช่ root ในกรณีที่ port < 1024
แต่วิธีแก้ไขคือ

1. ให้ set tomcat apache รันด้วย port อื่นๆ ที่มากกว่าหรือเท่ากับ >= 1024
2. ทำการ start tomcat apache ด้วย user ที่ต้องการ
3. ทำการ set firewall ของ linux เพื่อให้ทำการ redirect port จาก 80 ไปยัง port ที่ต้องการ
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080

  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ